Autoriaus archyvas

Komentaras iš VDU organizuotų politinių debatų

Vdu rudenį prieš seimo rinkimus suorganizavo politinius debatus, kurių tikslas- supažindinti su kandidatais į renkamą seimą ir padėdi apsispręsti, už kurią partiją balsuoti. Aš dalyvavau antrose debatuose, kuriuose dalyvavo partijos sąjungos „TAIP“ atstovas Artūras Zuokas, Darbo partijos atstovas Rytis Šatkauskas, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio – Remigijus Šimašius bei Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demoktratas – Mantas Adomėnas.
Visos partijos savo siekius siejo su opiausiomis šių dienų problemomi, tokiomis kaip bedarbystė, mažas darbo užmokestis, emigracija bei energetika. Darbo partija savo siekius daugiausiai siejo su darbo galimybėmis, darbo vietų didinimų, algos kėlimu, tuo tarpu krikščionių demokratų išsakyti esminiai siekiai kur kas globalesni, svarbu valstybės modernizavimas neatsiribojant nuo susiformavusių vertybių. Taip pat jis rėmėsi padarytais darbais, pabrėžė apie krizės pabaigą. LRLS išsikyrė iš visų partijų tuo, jog apie darbo užmokesčio kėlimą nekalbėjo ir nežadėjo to. Mano nuomonę jų pažadai realiausi ir lengviausiai įgyvendinami, jie siūlė ne tą, ką nori girdėti žmonės, o tą, ką jie tikrai gali padaryti. Visi politikai iškeldami partijų siekius vyravo stiprus akių kontaktas su studentas, kuris bylojo, jog tiesiogiai kreipiasi į auditoriją ir informacija skirta būtent jiems. Kuomet partijų atstovai atsakinėjo į klausimus, akių kontaktas susilpnėjo, jo dominavimas mažėjo, atsirado akių nudelbimas į apačią.
R. Šatkausko atsakymuose truksta argumentų, jis atsako į klausimus remiantis viena pozicija, tačiau jos pagrindimo trūksta. Nors būta ir klausimų į kuriuos atsakė labai pagrįstai ir argumentuotai. Nuo atsakymų kokybės galime daryti išvadas, kur yra tiesa, o kur melas. Vyrauja nukrypimas nuo klausimo esmės, išsiplėsta ties dalykais, kurių nebuvo klausta, nors tai būdinga ir kitiems debatų dalyviams.
R. Šimašiaus atsakymai ir opozicijos labai tikslios ir logiškai gerai paremtos argumentais, kurios nurodo realią situaciją, kokia yra tikimybė konkurentų pažadams ištęsėti.
Debatuose nevengta ir replikų, kurių tikslas buvo įrodyti auditorijai, kad siekiai kertasi su tikrovę ir aplinkybėmis, kurios reikalingos, siekių įgyvendinimui. Dažnai politikai netilpo į nustatytą laiko limitą ir tai rodo jų nekonkretumą, nekoncentruotus atsakymus, tuščiažodžiavimą, net gi kartais nukrypo nuo klausimo esmės ir į klausimą liko tiesiogiai neatsakyta.

Gintautės Pugačiauskaitės

Reklama